Hoe worden oude banden ingezameld? Wat gebeurt er met deze gebruikte banden? Wie is in Nederland verantwoordelijk voor een sluitende infrastructuur van de afvoer en verwerking van de gebruikte banden?

Besluit Beheer Autobanden
Het Besluit Beheer Autobanden stelt producenten en importeurs van personenwagenbanden verantwoordelijk voor een milieuverantwoorde verwerking van alle afgedankte autobanden. De bedrijven zijn verenigd in de Vereniging Band en Milieu en hebben gezamenlijk een inzameling- en verwerkingsysteem ontwikkeld om aan de verplichtingen uit het besluit te kunnen voldoen. Alle verplichtingen van de bandenleveranciers zijn overgedragen aan RecyBEM B.V., de uitvoeringsorganisatie die sinds 1 april 2004 het collectieve BEM-systeem beheert en controleert en zorgt voor een optimale en effectieve uitvoering van het Besluit Beheer Autobanden.

Inzameling gebruikte autobanden
RecyBEM B.V. heeft zich ten doel gesteld zoveel mogelijk gebruikte personenwagenbanden in Nederland in te zamelen. In samenwerking met 25 gecertificeerde inzamelingsbedrijven worden jaarlijks tussen de 7,5 en 8 miljoen gebruikte personenwagenbanden ingezameld. Inzameling van oude banden gebeurt volgens het principe 'een oude band voor een nieuwe band'. Dat betekent dat garages, bandenservicebedrijven en soortgelijke bedrijven uit de bandenbranche hetzelfde aantal banden gratis kunnen inleveren als het aantal banden dat nieuw wordt verkocht. Dit principe geldt ook voor de consument. Betaalt u een afvalbeheersbijdrage voor nieuwe banden? Dan kunt u eenzelfde aantal banden als waarvoor u de afvalbeheersbijdrage betaalt gratis bij uw bandenleverancier inleveren.

Recycling van oude banden
De naam Band en Milieu vertelt u al dat het milieu, en indirect onze leefomgeving en ons klimaat, een onmisbare rol speelt bij de uitvoering van het besluit. Niet alleen de gestructureerde inzameling van de oude banden is belangrijk. De manier waarop de oude banden worden verwerkt is nog essentiëler. Het beleid van RecyBEM B.V. is erop gericht de gebruikte personenwagenbanden om milieuverantwoorde en milieubewuste wijze te laten verwerken. Gecertificeerde herverwerkingsbedrijven zorgen ervoor dat de oude banden volgens de gestelde milieunormen worden verwerkt. Het grootste deel van de ingezamelde banden wordt ten behoeve van materiaalhergebruik bij de verwerkers aangeboden. Het granulaat dat overblijft na het verwerkingsproces wordt veelal als grondstof toegepast in nieuwe rubber producten. U kunt hierbij denken aan veiligheidstegels in kinderspeelplaatsen of koematten. Maar het rubbergranulaat van gerecyclede autobanden wordt bijvoorbeeld ook gebruikt als instrooimateriaal voor kunstgrasvelden. Andere soorten van hergebruik van oude banden zijn: legaal alternatief (op de kartbaan of als kuilband bij de boer), het tweede gebruik als band, loopvlakvernieuwing en hoogrendement thermische verwerking. De percentages staan echter in geen verhouding tot de hoeveelheid banden die functioneel als materiaalhergebruik wordt toegepast.